Tordenskjoldsgate skole

Modernisering og renovasjon av Kristiansands eldste skole Tordenskjoldsgate skole "Todda"