Omsorgsboliger, Storebølgen Eg

8 omsrogsboliger for sterkt multifunskjonshemmede. Tegnet på oppdrag for Kristiansand kommune.

Årstall: 2007-2010