Omsorgsboliger, Ronatoppen

Ronatoppen omsorgsboliger ble planlagt for en spesifikk gruppe beboere som fulgte planlegging- og byggeprosessen. Tegnet for Kristiansand kommune. 8 boenheter og fellesarealer, tilrettelagt for eget felles uteareal.

Årstall: 1999