Omsorgsboliger, Storebølgen Lund

To bofellesskap for totalt 12 beboere med tunge funskjonshemminger. Arkitektoniske tilpasninger er gjort for hver enkelt beboer. Tegnet på oppdrag for Kritsiansand Kommune.

Årstall: 2018-2020