Omsorgsboliger, Gangdalslia

Omsorgsboliger tegnet på oppdrag for Kristiansand Kommune. 5 boenheter med egne utearealer og fellesarealer.

Årstall: 2000