Oljeverndepot, Odderøya

Oljeverndepot for Kystverket, lokalisert ytterst på silokaia på Odderøya.

Årstall: 2022