Juliusskogen, Dyreparken

Juliusskogen er et overnattingskonsept som ble tegnet på oppdrag for Kristiansand Dyrepark. Små hytter med plass til barnefamilier, som kan plasseres skånsomt på påler rundt om i landskapet.

Årstall: 2022-

 

Bilder er gjengitt med tillatelse fra Kristiansand Dyrepark AS