Auditorium, Tordenskjoldsgate 68

Auditoriebygg for tidligere Agder Høgskole. Bygningen er nabo til Ekserserhuset og det var viktig at naboene ikke "kranglet" for mye. 

Prosjektet ble utført av Knutsen, Løvdahl, Dolva og Svensson AS, m. arkitekt Gunnar Knutsen og Nils Svensson som ansvarlige arkitekter.

Årstall: 1992-1994.