SVENSSON SIVILARKITEKTER AS

Svensson sivilarkitekter har vært etablert i Kristiansand i siden 1995.  Kontoret er drevet av Nils Svensson som har jobbet i Kristiansand som arkitekt siden 1982.  Kontoret har i dag 4 arkitekter som jobber med prosjekter i alle størrelser.  Kontoret er godt kjent med alle deler av Kristiansand.